อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเกาะยาว ถนนกาลัญกุล ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160

โทรศัพท์ : 076 597 433

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเกาะยาว


การปกครอง : อำเภอเกาะยาว มี 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน
1. ตำบลเกาะยาวน้อย
2. ตำบลเกาะยาวใหญ่
3. ตำบลพรุใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเกาะยาว
2. เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
3. เทศบาลตำบลพรุใน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลอันดามันและอ่าวพังงา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอันดามัน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวพังงา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน

รหัสไปรษณีย์ 
82160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เกาะยาว
83000    เฉพาะตำบลพรุใน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต

พื้นที่ : 128.47 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 14,538 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เกาะสามเมือง ลือเลื่องการท่องเที่ยว หนึ่งเดียวรังนก มรดกอันดามัน มหัศจรรย์น้ำทะเลจืด

พิกัด
8°6′42″N 98°35′27″E

แผนที่อำเภอเกาะยาวความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ