อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 5 ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

โทรศัพท์ : 036 266 615

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพระพุทธบาท


การปกครอง : อำเภอพระพุทธบาท มี 9 ตำบล 68 หมู่บ้าน
1. ตำบลพระพุทธบาท
2. ตำบลพุกร่าง
3. ตำบลธารเกษม
4. ตำบลห้วยป่าหวาย
5. ตำบลนายาว
6. ตำบลหนองแก
7. ตำบลขุนโขลน
8. ตำบลพุคำจาน
9. ตำบลเขาวง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 2 อบต.)
1. เทศบาลเมืองพระพุทธบาท
2. เทศบาลตำบลนายาว
3. เทศบาลตำบลธารเกษม
4. เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
5. เทศบาลตำบลหนองแก
6. เทศบาลตำบลพุกร่าง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
18120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท

พื้นที่ : 287.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 64,462 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
มะพร้าวเผาน้ำหวาน ปูนมาร์ลชั้นดี พระพุทธบาทเป็นศรี ประเพณีตักบาตรดอกไม้

พิกัด
14°43′40″N 100°47′33″E

แผนที่อำเภอพระพุทธบาทความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ