อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110

โทรศัพท์ : 035 632 532

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวิเศษชัยชาญ


การปกครอง : อำเภอวิเศษชัยชาญ มี 15 ตำบล 126 หมู่บ้าน
1. ตำบลไผ่จำศิล
2. ตำบลตลาดใหม่
3. ตำบลศาลเจ้าโรงทอง
4. ตำบลหลักแก้ว
5. ตำบลไผ่ดำพัฒนา
6. ตำบลหัวตะพาน
7. ตำบลสาวร้องไห้
8. ตำบลม่วงเตี้ย
9. ตำบลท่าช้าง
10. ตำบลสี่ร้อย
11. ตำบลยี่ล้น
12. ตำบลไผ่วง
13. ตำบลบางจัก
14. ตำบลคลองขนาก
15. ตำบลห้วยคันแหลน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (7 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
2. เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย
3. เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน
4. เทศบาลตำบลสาวร้องไห้
5. เทศบาลตำบลท่าช้าง
6. เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
7. เทศบาลตำบลบางจัก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
9. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
15. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
14110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วิเศษชัยชาญ

พื้นที่ : 224.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 64,179 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ขนมไทยขึ้นชื่อ เลื่องลือวีรไทย หลวงพ่อใหญ่วัดสี่ร้อย แม่น้ำน้อยเกษตรกรรม จิตรกรรมฝาผนัง โด่งดังเซรามิก

พิกัด
14°35′42″N 100°20′18″E

แผนที่อำเภอวิเศษชัยชาญความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ