อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอราษีไศล ถนนบริหาร ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

โทรศัพท์ : 045 680 115

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอราษีไศล


การปกครอง : อำเภอราษีไศล มี 13 ตำบล 190 หมู่บ้าน
1. ตำบลเมืองคง
2. ตำบลบัวหุ่ง
3. ตำบลส้มป่อย
4. ตำบลสร้างปี่
5. ตำบลเมืองแคน
6. ตำบลหว้านคำ
7. ตำบลหนองแค
8. ตำบลหนองหมี
9. ตำบลจิกสังข์ทอง
10. ตำบลไผ่
11. ตำบลด่าน
12. ตำบลหนองอึ่ง
13. ตำบลดู่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเมืองคง
2. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง
3. เทศบาลตำบลส้มป่อย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
10. องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
12. องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลดู่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล

พื้นที่ : 636.67 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 79,862 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หาดทรายมูลคู่บ้าน ลิงบ้านหว้านคู่เมือง ดงภูดินลือเลื่อง เมืองแห่งบั้งไฟแสน ดินแดนหอมแดง แหล่งหมูหันรสดี ฝายราษีสุดสวย พร้อมด้วยไข่ไก่งาม

พิกัด
15°20′24″N 104°9′12″E

แผนที่อำเภอราษีไศลความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ