อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเวียงสา หมู่ที่ 12 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

โทรศัพท์ : 054 782 540

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเวียงสา


การปกครอง : อำเภอเวียงสา มี 17 ตำบล 128 หมู่บ้าน
1. ตำบลกลางเวียง
2. ตำบลอ่ายนาไลย
3. ตำบลขึ่ง
4. ตำบลส้านนาหนองใหม่
5. ตำบลไหล่น่าน
6. ตำบลแม่ขะนิง
7. ตำบลตาลชุม
8. ตำบลแม่สาคร
9. ตำบลนาเหลือง
10. ตำบลจอมจันทร์
11. ตำบลส้าน
12. ตำบลแม่สา
13. ตำบลน้ำมวบ
14. ตำบลทุ่งศรีทอง
15. ตำบลน้ำปั้ว
16. ตำบลปงสนุก
17. ตำบลยาบหัวนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 13 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเวียงสา
2. เทศบาลตำบลขึ่ง
3. เทศบาลตำบลกลางเวียง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร
11. องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะนิง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
15. องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา
16. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
55110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา

พื้นที่ : 1,894.89 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 69,581 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ประตูสู่น่าน ตำนานชนตองเหลือง เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัดบุญยืน เริงรื่นแข่งเรือออกพรรษา

พิกัด
18°35′54″N 100°44′24″E

แผนที่อำเภอเวียงสาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ