อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220

โทรศัพท์ : 054 266 109

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่เมาะ


การปกครอง : อำเภอแม่เมาะ มี 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่เมาะ
2. ตำบลจางเหนือ
3. ตำบลบ้านดง
4. ตำบลสบป้าด
5. ตำบลนาสัก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่เมาะ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
52220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ
52000    เฉพาะตำบลบ้านดง หมู่ 4-6 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง

พื้นที่ : 860.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 39,391 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถ้ำอินทร์เนรมิต แหล่งผลิตไฟฟ้า ถ่านหินล้ำค่า เจ้าพ่อประตูผา สวนป่าสักทอง

พิกัด
18°16′30″N 99°39′0″E

แผนที่อำเภอแม่เมาะ



SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ