อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเสนา ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์ : 035 201 501

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเสนา


การปกครอง : อำเภอเสนา มี 17 ตำบล 132 หมู่บ้าน
1. ตำบลเสนา
2. ตำบลเจ้าเจ็ด
3. ตำบลหัวเวียง
4. ตำบลสามกอ
5. ตำบลบางนมโค
6. ตำบลบ้านแพน
7. ตำบลมารวิชัย
8. ตำบลเจ้าเสด็จ
9. ตำบลบ้านโพธิ์
10. ตำบลบ้านหลวง
11. ตำบลรางจรเข้
12. ตำบลดอนทอง
13. ตำบลบ้านกระทุ่ม
14. ตำบลลาดงา
15. ตำบลบ้านแถว
16. ตำบลสามตุ่ม
17. ตำบลชายนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)
1. เทศบาลเมืองเสนา
2. เทศบาลตำบลหัวเวียง
3. เทศบาลตำบลบางนมโค
4. เทศบาลตำบลสามกอ
5. เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
11. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
12. องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
13. องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
14. องค์การบริหารส่วนตำบลชายนา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
13110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เสนา

พื้นที่ : 205.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 65,935 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อปานเป็นศรี ทุ่งเสนาเขียวขจี หัตถกรรมมากมี ตลาดดีบ้านแพน

พิกัด
14°19′38″N 100°24′16″E

แผนที่อำเภอเสนาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ