อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ เลขที่ 229 หมู่ที่ 1 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044 582 105

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเขวาสินรินทร์


การปกครอง : อำเภอเขวาสินรินทร์ มี 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน
1. ตำบลเขวาสินรินทร์
2. ตำบลปราสาททอง
3. ตำบลบึง
4. ตำบลบ้านแร่
5. ตำบลตากูก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์

พื้นที่ : 191.14 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 34,323 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขวาสินรินทร์ ดินแดนหัตถกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา ตระการตาผ้าไหม ระบือไกลประคำสวย ร่ำรวยประเพณี มีปราสาทโบราณ สืบสานเพลงกันตรึม

พิกัด
15°0′8″N 103°35′47″E

แผนที่อำเภอเขวาสินรินทร์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ