เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตบางกอกน้อย เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ตอนกลางของกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี สภาพโดยทั่วไปเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี รวมถึงเป็นชุมชนเก่าแก่และแหล่งที่อยู่อาศัยที่หนาแน่น รวมถึงเป็นแหล่งค้าขายขนาดเล็กที่คับคั่ง

เขตบางกอกน้อยแต่เดิมชื่ออำเภออำเภออมรินทร์ จังหวัดธนบุรี ก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางกอกน้อยในปี พ.ศ. 2457 โดยเปลี่ยนตามชื่อคลองบางกอกน้อย ซึ่งเป็นคลองสายหลักในพื้นที่ ต่อมาเมื่อจังหวัดธนบุรีถูกยุบรวมกับจังหวัดพระนครแล้วตั้งเป็นจังหวัดใหม่ชื่อจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ในปี พ.ศ. 2514 และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตามลำดับนั้น อำเภอบางกอกน้อยจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเขตบางกอกน้อย เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการในรูปแบบใหม่

ต่อมาเมื่อมีประชากรมากขึ้น การบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนเริ่มไม่ทั่วถึง กระทรวงมหาดไทยจึงตัดพื้นที่บางส่วน ได้แก่ แขวงบางพลัด แขวงบางอ้อ แขวงบางยี่ขัน และแขวงบางบำหรุ ออกไปตั้งเขตใหม่ในปี พ.ศ. 2532 ให้ชื่อเขตใหม่ว่าเขตบางพลัด


ภาพแสดงที่ตั้งเขตบางกอกน้อย

ข้อมูลสำคัญของเขตบางกอกน้อย

พื้นที่ : 11.944 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 99,729 คน (2565)
คำขวัญ : สมเด็จโตวัดระฆัง วังหลังตั้งอยู่ อู่เรือพระราชพิธี สถานีรถไฟ คลองใหญ่มีชื่อ เลื่องลือเครื่องลงหิน นามระบิลช่างหล่อ งามลออวัดวา

เขตตลิ่งชัน แบ่งการปกครองออกเป็น 5 แขวง ดังนี้

  • แขวงศิริราช
  • แขวงบ้านช่างหล่อ
  • แขวงบางขุนนนท์
  • แขวงบางขุนศรี
  • แขวงอรุณอมรินทร์

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตบางกอกน้อย เลขที่ 9/99 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 0 2424 0056

รหัสไปรษณีย์ : 10700

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตบางพลัด
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตพระนคร (มีแม่น้ำเจ้าพระยาคั่นกลาง)
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน


แผนที่เขต
บางกอกน้อยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ