เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตจตุจักร เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร แต่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีสภาพของเมืองเป็นที่อยู่อาศัยที่หนาแน่น รวมถึงเป็นแหล่งทำมาค้าขายที่สำคัญ โดยมีตลาดนัดสวนจตุจักรซึ่งเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นจุดการค้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

เขตจตุจักรเดิมชื่อตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร มีสภาพทั่วไปเป็นทุ่งนาและแหล่งชุมชนที่อาศัยอยู่ตามริมคลองสายต่าง ๆ ต่อมาเมื่อมีการรวมจังหวัดพระนครเข้ากับจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2514 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นแขวงลาดยาว เขตบางเขน เมื่อเมืองเจริญขึ้น มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น จึงได้มีการยกฐานะจากแขวงลาดยาว เป็นเขตจตุจักร (ตั้งชื่อตามสวนจตุจักร) เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2532


ภาพแสดงที่ตั้งเขตจตุจักร


ข้อมูลสำคัญของเขตจตุจักร

พื้นที่ : 32.908 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 154,003 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : แหล่งรวมพันธุ์ไม้ หลากหลายการคมนาคม เกษตรกรคนนิยม ชมสินค้าตลาดนัด

เขตจตุจักร แบ่งการปกครองออกเป็น 5 แขวง ดังนี้

  • แขวงจตุจักร
  • แขวงลาดยาว
  • แขวงเสนานิคม
  • แขวงจันทรเกษม
  • แขวงจอมพล

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานจตุจักร เลขที่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 34 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0 2513 3444

รหัสไปรษณีย์ : 10900

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตหลักสี่
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตบางเขน และเขตลาดพร้าว
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตพญาไท
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตบางซื่อ และอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


แผนที่เขต
จตุจักรความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ