จังหวัดอุทัยธานี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดอุทัยธานี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดอุทัยธานี มี 8 อำเภอ 70 ตำบล 632 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดอุทัยธานี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองอุทัยธานี
2. อำเภอบ้านไร่
3. อำเภอห้วยคต
4. อำเภอหนองฉาง
5. อำเภอหนองขาหย่าง
6. อำเภอสว่างอารมณ์
7. อำเภอลานสัก
8. อำเภอทัพทัน

ภาพฝูงวัวแดง ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดอุทัยธานี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองอุทัยธานี มี 14 ตำบล 86 หมู่บ้าน

 • ตำบลอุทัยใหม่
 • ตำบลหาดทนง
 • ตำบลเนินแจง
 • ตำบลน้ำซึม
 • ตำบลทุ่งใหญ่
 • ตำบลสะแกกรัง
 • ตำบลหนองพังค่า
 • ตำบลดอนขวาง
 • ตำบลหนองไผ่แบน
 • ตำบลเกาะเทโพ
 • ตำบลหนองเต่า
 • ตำบลท่าซุง
 • ตำบลโนนเหล็ก
 • ตำบลหนองแก

2. อำเภอบ้านไร่ มี 13 ตำบล 136 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ้านไร่
 • ตำบลเมืองการุ้ง
 • ตำบลทัพหลวง
 • ตำบลหนองบ่มกล้วย
 • ตำบลห้วยแห้ง
 • ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
 • ตำบลคอกควาย
 • ตำบลบ้านบึง
 • ตำบลวังหิน
 • ตำบลหูช้าง
 • ตำบลเจ้าวัด
 • ตำบลหนองจอก
 • ตำบลแก่นมะกรูด
3. อำเภอห้วยคต มี 3 ตำบล 31 หมู่บ้าน

 • ตำบลห้วยคต
 • ตำบลสุขฤทัย
 • ตำบลทองหลาง
4. อำเภอหนองฉาง มี 10 ตำบล 97 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองฉาง
 • ตำบลเขาบางแกรก
 • ตำบลทุ่งพง
 • ตำบลหนองยาง
 • ตำบลเขากวางทอง
 • ตำบลหนองนางนวล
 • ตำบลทุ่งโพ
 • ตำบลหนองสรวง
 • ตำบลอุทัยเก่า
 • ตำบลบ้านเก่า
5. อำเภอหนองขาหย่าง มี 9 ตำบล 53 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองขาหย่าง
 • ตำบลดงขวาง
 • ตำบลหนองไผ่
 • ตำบลหลุมเข้า
 • ตำบลดอนกลอย
 • ตำบลหมกแถว
 • ตำบลห้วยรอบ
 • ตำบลท่าโพ
 • ตำบลทุ่งพึ่ง
6. อำเภอสว่างอารมณ์ มี 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน
 • ตำบลสว่างอารมณ์
 • ตำบลบ่อยาง
 • ตำบลหนองหลวง
 • ตำบลไผ่เขียว
 • ตำบลพลวงสองนาง
7. อำเภอลานสัก มี 6 ตำบล 84 หมู่บ้าน

 • ตำบลลานสัก
 • ตำบลทุ่งนางาม
 • ตำบลประดู่ยืน
 • ตำบลน้ำรอบ
 • ตำบลระบำ
 • ตำบลป่าอ้อ
8. อำเภอทัพทัน มี 10 ตำบล 90 หมู่บ้าน
 • ตำบลทัพทัน
 • ตำบลตลุกดู่
 • ตำบลหนองสระ
 • ตำบลทุ่งนาไทย
 • ตำบลหนองกระทุ่ม
 • ตำบลเขาขี้ฝอย
 • ตำบลหนองกลางดง
 • ตำบลหนองหญ้าปล้อง
 • ตำบลหนองยายดา
 • ตำบลโคกหม้อ
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี)
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • โลตัส สาขาหนองฉาง

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดอุทัยธานี


เกร็ดความรู้จังหวัดอุทัยธานี

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 6,730.25 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 322,273 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 48.88 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสุพรรณิการ์
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสะเดา
อักษรย่อ : อน, UTI
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : 2 แห่ง
ป่าสงวนแห่งชาติ : 8 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน)
พื้นที่ป่า : 2,135,159.25 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : -
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง)
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 61000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : 056 511 063


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ