เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตภาษีเจริญ เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางตอนกลางเยื้องไปทางตะวันตกของกรุงเทพฯ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นรูปแบบผสมระหว่างชุมชนเก่าและสังคมเมืองสมัยใหม่ เนื่องจากเขตภาษีเจริญเป็นเขตโบราณเขตหนึ่งที่มีผู้คนอาศัยมาอย่างช้านาน แต่ก็มีถนนสายใหญ่คือถนนเพชรเกษมตัดผ่านกลาง ทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นแหล่งธุรกิจและแหล่งทำมาค้าขายที่คับคั่ง

เขตภาษีเจริญแต่เดิมชื่ออำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี โดยชื่อำเภอมาจากชื่อคลองภาษีเจริญที่เป็นคลองโบราณที่เป็นคลองสายหลักของพื้นที่ คลองภาษีเจริญนี้ถูกขุดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2401 โดยเป็นคลองที่เชื่อมคลองบางกอกใหญ่เข้ากับแม่น้ำท่าจีน

ต่อมาเมื่อจังหวัดธนบุรีถูกยุบรวมกับจังหวัดพระนครแล้วจัดตั้งเป็นจังหวัดใหม่ชื่อจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีในปี พ.ศ. 2514 และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตามลำดับนั้น อำเภอภาษีเจริญจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเขตภาษีเจริญเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการรูปแบบใหม่ โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบจำนวน 10 แขวง ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ 3 แขวง คือ แขวงบางแค บางแคเหนือ และบางไผ่ ออกมาตั้งเป็นเขตใหม่คือ เขตบางแค เพื่อให้การบริการประชาชนทำได้ทั่วถึงมากขึ้น


ภาพแสดงที่ตั้งเขตภาษีเจริญ

ข้อมูลสำคัญของเขตภาษีเจริญ

พื้นที่ : 17.834 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 121,833 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : แห่พระธาตุวัดนางชี บารมีหลวงพ่อวัดปากน้ำ ศิลปกรรมอารามมากมี ศาลขุนด่านเจ้าพ่อเสือเกื้อหนุนความดี ชมของดีที่... ภาษีเจริญ

เขตภาษีเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 แขวง ดังนี้

  • แขวงปากคลองภาษีเจริญ
  • แขวงคูหาสวรรค์
  • แขวงบางหว้า
  • แขวงบางด้วน
  • แขวงบางจาก
  • แขวงบางแวก
  • แขวงคลองขวาง

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตภาษีเจริญ เลขที่ 46 ซอยเพชรเกษม 54 (ทิพย์นิยม 2) ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 0 2413 0565

รหัสไปรษณีย์ : 10160

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตจอมทอง และเขตบางบอน
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตบางแค


แผนที่เขต
ภาษีเจริญความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ