อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอยะรัง ถนนสิโรรส ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : 073 439 059

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอยะรัง


การปกครอง : อำเภอยะรัง มี 12 ตำบล 72 หมู่บ้าน
1. ตำบลยะรัง
2. ตำบลเขาตูม
3. ตำบลสะดาวา
4. ตำบลกอลำ
5. ตำบลประจัน
6. ตำบลเมาะมาวี
7. ตำบลสะนอ
8. ตำบลกระโด
9. ตำบลระแว้ง
10. ตำบลคลองใหม่
11. ตำบลวัด
12. ตำบลปิตูมุดี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลยะรัง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสะดาวา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเมาะมาวี
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
10. องค์การบริหารส่วนตำบลระแว้ง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
12. องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
13. องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
94160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง

พื้นที่ : 184 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 95,706 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ยะรังเมืองเก่า นกเขาเสียงดี ขึ้นชื่อลูกหยี ทุเรียนดีหมอนทอง ลองกองหวานอร่อย

พิกัด
6°45′37″N 101°17′36″E

แผนที่อำเภอยะรัง



ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------



อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ