อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ที่ว่าการอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกุดรัง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 043 728 216

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกุดรัง


การปกครอง : อำเภอกุดรัง มี 5 ตำบล 85 หมู่บ้าน
1. ตำบลกุดรัง
2. ตำบลหนองแวง
3. ตำบลนาโพธิ์
4. ตำบลห้วยเตย
5. ตำบลเลิงแฝก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
44130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บรบือ

พื้นที่ : 267 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 37,053 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ประตูสู่มหาสารคาม ไหมงามสร้อยดอกหมาก มากทรัพย์น้ำใต้ดิน ถิ่นเกษตรยั่งยืน

พิกัด
16°3′6″N 102°59′36″E

แผนที่อำเภอกุดรัง