เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตมีนบุรี เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของฝั่งพระนคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและทุ่งนาที่กว้างใหญ่ มีแหล่งน้ำและลำคลองหลายสาย แต่ปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยชุมชนและที่อยู่อาศัยที่หนาแน่น รวมถึงแหล่งค้าขายของประชาชนทั่วไป

ในอดีตนั้นเขตมีนบุรีเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอคลองสามวา มณฑลกรุงเทพ ต่อมาได้รวมอำเภอคลองสามวาเข้ากับอำเภอแสนแสบ อำเภอหนองจอก และอำเภอเจียรดับ เข้าเป็นจังหวัดใหม่ชื่อว่าจังหวัดมีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2445 โดยมีอำเภอคลองสามวาเป็นอำเภอเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2474 จังหวัดมีนบุรีถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดพระนคร อันเนื่องมาจากปัญหางบประมาณภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1

อำเภอมีนบุรีถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเขตมีนบุรี ภายหลังจากจังหวัดพระนครถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดธนบุรี ในชื่อจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ในปี พ.ศ. 2514 และกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2515ข้อมูลสำคัญของเขตมีนบุรี

พื้นที่ : 63.645 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 141,018 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : เมืองปลา หญ้าดัง จังหวัดเก่า

เขตมีนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ดังนี้

  • แขวงมีนบุรี
  • แขวงแสนแสบ

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตมีนบุรี เลขที่ 333 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ : 0 2540 7156

รหัสไปรษณีย์ : 10510

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตคลองสามวา
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตหนองจอก
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตลาดกระบัง
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตสะพานสูง และเขตคันนายาว


แผนที่เขต
มีนบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ