เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตบางซื่อ เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ตอนกลางทางทิศเหนือของกรุงเทพฯ ฝั่งพระนคร ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา สภาพโดยทั่วไปของเขตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่หนาแน่น รวมถึงเป็นแหล่งทำมาค้าขายที่คับคั่ง รวมถึงเป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งทางรางของกรุงเทพมหานครอีกด้วย

สถานที่สำคัญภานในเขตบางซื่อมีมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ สะพานพระราม 6 สะพานพระราม 7 วัดสร้อยทอง วัดบางโพโอมาวาส และวัดทองสุทธาราม เป็นต้น

เขตบางซื่อเดิมชื่ออำเภอบางซื่อ จังหวัดพระนคร เป็นอำเภอขนาดใหญ่ แบ่งการปกครองออกเป็น 14 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางพลัด ตำบลบางอ้อ ตำบลบางโพ ตำบลบางกระบือ ตำบลถนนนครไชยศรี ตำบลสามเสนใน ตำบลสามเสนนอก ตำบลลาดยาว ตำบลสี่แยกบางซื่อ ตำบลบางซื่อใต้ ตำบลบางซื่อเหนือ ตำบลบางซ่อน ตำบลบางเขนใต้ และตำบลบางเขน (ครอบคลุมไปถึงพื้นที่บางส่วนของเขตบางพลัด เขตดุสิต เขตพญาไท  เขตราชเทวี  เขตดินแดง  เขตห้วยขวาง เขตจตุจักร และอำเภอเมืองนนทบุรี ในปัจจุบัน) แต่ต่อมาได้มีการตัดแบ่งพื้นที่อำเภอบางซื่อไปขึ้นกับอำเภออื่นตลอดมาจนเหลือพื้นที่ไม่มาก จึงถูกลดฐานะเป็นตำบลบางซื่อ อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครแทน

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2514 จังหวัดพระนครได้ถูกยุบรวมกับจังหวัดธนบุรี กลายเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตามลำดับนั้น ตำบลบางซื่อจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแขวงบางซื่อ เขตดุสิต และต่อมาเมื่อมีคนเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตดุสิตและแขวงบางซื่อมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2532 กระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่แขวงบางซื่อออกมาตั้งเป็นเขตใหม่ในชื่อเขตบางซื่อในที่สุด


ภาพแสดงที่ตั้งเขตบางซื่อ

ข้อมูลสำคัญของเขตบางซื่อ

พื้นที่ : 11.545 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 118,634 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : เป็นอำเภอเก่า ลือเล่าพระสัมฤทธิ์ งามวิจิตรศิลปกรรม เลิศล้ำงานแกะสลัก

เขตบางซื่อ แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ดังนี้

  • แขวงบางซื่อ
  • แขวงวงศ์สว่าง

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตบางซื่อ เลขที่ 99 ซอยกานต์ประภา ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 0 2586 9977

รหัสไปรษณีย์ : 10800

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับอำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตจตุจักร
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตดุสิต
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตบางพลัด และอำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี


แผนที่เขต
บางซื่อความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ