อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ หมู่ที่ 1 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

โทรศัพท์ : 036 633 373-4

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอลำสนธิ


การปกครอง : อำเภอลำสนธิ มี 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน
1. ตำบลลำสนธิ
2. ตำบลเขารวก
3. ตำบลซับสมบูรณ์
4. ตำบลกุดตาเพชร
5. ตำบลเขาน้อย
6. ตำบลหนองรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
15190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ
15130    เฉพาะตำบลเขาน้อย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์

พื้นที่ : 447 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,270 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
น้ำตกวังแสนดีชื่นบาน ตระหง่านปรางค์นางผมหอม แวดล้อมด้วยภูผา สมบูรณ์ป่าซับลังกา สายธาราลำสนธิ

พิกัด
5°18′6″N 101°21′48″E

แผนที่อำเภอลำสนธิความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ