เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตปทุมวัน เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นเขตชั้นในเขตหนึ่งของฝั่งพระนคร เป็นพื้นที่การค้า การลงทุน และการศึกษาที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากมาย เช่น สถานีกรุงเทพหรือสถานีรถไฟหัวลำโพง สนามศุภชลาศัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ศูนย์การค้าสยาม ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ (ชื่อเดิมห้างมาบุญครอง) วิทยาเขตอุเทนถวาย สภากาชาดไทย สถานเสาวภา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศาลท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ เป็นต้น

เขตปทุมวันเดิมชื่ออำเภอสระประทุมวัน จังหวัดพระนคร แต่เนื่องจากเป็นอำเภอที่มีขนาดเล็ก ไม่ค่อยมีงานให้บริการประชาชน จึงมีการยุบอำเภอสระประทุมวันไปรวมกับอำเภอสามเพ็งและอำเภอดุสิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2458 ได้มีการประกาศยุบอำเภอชั้นในจำนวน 7 อำเภอ แล้วจัดสรรพื้นที่และจัดตั้งอำเภอขึ้นใหม่จำนวน 25 อำเภอ และอำเภอประทุมวันคือ 1 ใน 25 อำเภอที่ถูกจัดตั้งใหม่ ก่อนจะมีการเปลี่ยนวิธีสะกดชื่ออำเภอใหม่เป็นอำเภอปทุมวันในภายหลัง

ต่อมาเมื่อจังหวัดพระนครถูกยุบรวมกับจังหวัดธนบุรี กลายเป็นจังหวัดใหม่คือจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีในปี พ.ศ.2514 และกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตามลำดับนั้น อำเภอปทุมวันจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเขตปทุมวันตามรูปแบบการบริหารราชการแบบใหม่มาจนถึงทุกวันนี้


ภาพแสดงที่ตั้งเขตปทุมวัน

ข้อมูลสำคัญของเขตปทุมวัน

พื้นที่ : 8.369 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 40,077 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : บูชาท้าวมหาพรหม ชื่นชมวังสมเด็จย่า ศูนย์การค้ามากมี ลุมพินีสวนสาธารณะ ศิลปะมวยไทย สถานีรถไฟหัวลำโพง เชื่อมโยงรถไฟฟ้า สถานศึกษาเลื่องชื่อ นามระบือจุฬาลงกรณ์

เขตปทุมวัน แบ่งการปกครองออกเป็น 4 แขวง ดังนี้

  • แขวงรองเมือง
  • แขวงวังใหม่
  • แขวงปทุมวัน
  • แขวงลุมพินี

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตปทุมวัน อาคารไทยยานยนตร์ เลขที่ 12/1-4 ซอยรองเมือง 5 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0 2214 3004

รหัสไปรษณีย์ : 10330

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตดุสิต และเขตราชเทวี
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตวัฒนา และเขตคลองเตย
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตสาทร และเขตบางรัก
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


แผนที่เขต
ปทุมวันความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ