อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ถนนเจ้าฟ้า ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180

โทรศัพท์ : 054 787 140

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาหมื่น


การปกครอง : อําเภอนาหมื่น มี 4 ตำบล 48 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาทะนุง
2. ตำบลปิงหลวง
3. ตำบลบ่อแก้ว
4. ตำบลเมืองลี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว
2. องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทะนุง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
55180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น

พื้นที่ : 785.61 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 14,256 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กราบพระแก้ว แอ่วปากนาย มากมายมะขามหวาน ไหว้ศาลหลักเมือง ลือเลื่องน้ำตกสวย

พิกัด
18°11′22″N 100°39′32″E

แผนที่อําเภอนาหมื่น
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ