จังหวัดกำแพงเพชร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดกำแพงเพชร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดกำแพงเพชร มี 11 อำเภอ 78 ตำบล 823 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร
2. อำเภอโกสัมพีนคร
3. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
4. อำเภอคลองขลุง
5. อำเภอคลองลาน
6. อำเภอทรายทองวัฒนา
7. อำเภอไทรงาม
8. อำเภอบึงสามัคคี
9. อำเภอปางศิลาทอง
10. อำเภอพรานกระต่าย
11. อำเภอลานกระบือ


อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร หนึ่งในมรดกโลกของประเทศไทย


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร มี 16 ตำบล 220 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
 • ตำบลวังทอง
 • ตำบลสระแก้ว
 • ตำบลธำมรงค์
 • ตำบลท่าขุนราม
 • ตำบลอ่างทอง
 • ตำบลทรงธรรม
 • ตำบลเทพนคร
 • ตำบลคลองแม่ลาย
 • ตำบลไตรตรึงษ์
 • ตำบลหนองปลิง
 • ตำบลนครชุม
 • ตำบลลานดอกไม้
 • ตำบลคณฑี
 • ตำบลนาบ่อคำ
2. อำเภอโกสัมพีนคร มี 3 ตำบล 44 หมู่บ้าน
 • ตำบลโกสัมพี
 • ตำบลเพชรชมภู
 • ตำบลลานดอกไม้ตก
3. อำเภอขาณุวรลักษบุรี มี 11 ตำบล 143 หมู่บ้าน
 • ตำบลโค้งไผ่
 • ตำบลปางมะค่า
 • ตำบลป่าพุทรา
 • ตำบลวังหามแห
 • ตำบลเกาะตาล
 • ตำบลยางสูง
 • ตำบลวังชะพลู
 • ตำบลบ่อถ้ำ
 • ตำบลสลกบาตร
 • ตำบลดอนแตง
 • ตำบลแสนตอ
4. อำเภอคลองขลุง มี 10 ตำบล 101 หมู่บ้าน
 • ตำบลคลองขลุง
 • ตำบลวังบัว
 • ตำบลวังแขม
 • ตำบลหัวถนน
 • ตำบลคลองสมบูรณ์
 • ตำบลท่าพุทรา
 • ตำบลวังไทร
 • ตำบลแม่ลาด
 • ตำบลวังยาง
 • ตำบลท่ามะเขือ
5. อำเภอคลองลาน มี 4 ตำบล 73 หมู่บ้าน
 • ตำบลคลองลานพัฒนา
 • ตำบลคลองน้ำไหล
 • ตำบลโป่งน้ำร้อน
 • ตำบลสักงาม
6. อำเภอทรายทองวัฒนา มี 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน
 • ตำบลทุ่งทราย
 • ตำบลทุ่งทอง
 • ตำบลถาวรวัฒนา
7. อำเภอไทรงาม มี 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน
 • ตำบลไทรงาม
 • ตำบลหนองไม้กอง
 • ตำบลมหาชัย
 • ตำบลพานทอง
 • ตำบลหนองคล้า
 • ตำบลหนองแม่แตง
 • ตำบลหนองทอง
8. อำเภอบึงสามัคคี มี 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน
 • ตำบลบึงสามัคคี
 • ตำบลวังชะโอน
 • ตำบลระหาน
 • ตำบลเทพนิมิต
9. อำเภอปางศิลาทอง มี 3 ตำบล 42 หมู่บ้าน
 • ตำบลโพธิ์ทอง
 • ตำบลปางตาไว
 • ตำบลหินดาต
10. อำเภอพรานกระต่าย มี 10 ตำบล 116 หมู่บ้าน 
 • ตำบลพรานกระต่าย
 • ตำบลวังตะแบก
 • ตำบลเขาคีริส
 • ตำบลวังควง
 • ตำบลคลองพิไกร
 • ตำบลหนองหัววัว
 • ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
 • ตำบลห้วยยั้ง
 • ตำบลท่าไม้
 • ตำบลคุยบ้านโอง
11. อำเภอลานกระบือ มี 7 ตำบล 67 หมู่บ้าน
 • ตำบลลานกระบือ
 • ตำบลจันทิมา
 • ตำบลบึงทับแรต
 • ตำบลหนองหลวง
 • ตำบลช่องลม
 • ตำบลโนนพลวง
 • ตำบลประชาสุขสันต์
อาณาเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติคลองลาน
 • อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
 • อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกำแพงเพชร
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ศูนย์การศึกษากำแพงเพชร 
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษากำแพงเพชร
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร)
 • วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร
ห้างสรรพสินค้า / ศูนย์การค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กำแพงเพชร
 • โลตัส สลกบาตร
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กำแพงเพชร
 • สยามแม็คโคร กำแพงเพชร


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดกำแพงเพชร


เกร็ดความรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 8,607.490 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 704,948 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 81.90 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสงฯ ล้ำค่าศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพิกุล
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสีเสียดแก่น
อักษรย่อ : กพ, KPT
อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 9 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : -
พื้นที่ป่า : 1,248,360.03 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร)
อุทยานประวัติศาสตร์ : 1 แห่ง (อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร)
มรดกโลก : 1 แห่ง (อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร, ในนาม เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร)
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 62000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร หมู่ที่ 6 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055 705 004


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ