อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสามชุก หมู่ที่ 2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130

โทรศัพท์ : 035 571 188

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสามชุก


การปกครอง : อำเภอสามชุก มี 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน
1. ตำบลสามชุก
2. ตำบลกระเสียว
3. ตำบลย่านยาว
4. ตำบลหนองสะเดา
5. ตำบลวังลึก
6. ตำบลบ้านสระ
7. ตำบลหนองผักนาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสามชุก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
72130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สามชุก

พื้นที่ : 355.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 52,463 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อมุ่ยลือนาม หลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ ท่าจีนคือชีวิต แหล่งผลิตเกษตรกรรม วัฒนธรรมร่วมใจ ธารน้ำใสบึงระหาร

พิกัด
14°45′19″N 100°5′41″E

แผนที่อำเภอสามชุกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ