อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

โทรศัพท์ : 044 490 098

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองบุญมาก


การปกครอง : อำเภอหนองบุญมาก มี 9 ตำบล 104 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองบุนนาก    มี 17 หมู่บ้าน
2. ตำบลสารภี    มี 15 หมู่บ้าน
3. ตำบลไทยเจริญ    มี 8 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองหัวแรต    มี 15 หมู่บ้าน
5. ตำบลแหลมทอง    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลหนองตะไก้    มี 12 หมู่บ้าน
7. ตำบลลุงเขว้า    มี 9 หมู่บ้าน
8. ตำบลหนองไม้ไผ่    มี 9 หมู่บ้าน
9. ตำบลบ้านใหม่    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองหัวแรต
2. เทศบาลตำบลแหลมทอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
5. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
7. องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30410    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก

พื้นที่ : 590.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 60,764 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เฟื่องฟ้างาม น้ำผึ้งหวาน กล่าวขานขนุนดี คนมีคุณธรรม ศิลปกรรมปราสาทหิน

พิกัด
14°44′23″N 102°21′57″E

แผนที่อำเภอหนองบุญมากความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ