อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองจิก หมู่ที่ 1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทรศัพท์ : 073 437 421

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองจิก


การปกครอง : อำเภอหนองจิก มี 12 ตำบล 74 หมู่บ้าน
1. ตำบลตุยง
2. ตำบลยาบี
3. ตำบลเกาะเปาะ
4. ตำบลปุโละปุโย
5. ตำบลคอลอตันหยง
6. ตำบลบางตาวา
7. ตำบลดอนรัก
8. ตำบลบางเขา
9. ตำบลดาโต๊ะ
10. ตำบลท่ากำชำ
11. ตำบลบ่อทอง
12. ตำบลลิปะสะโง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองจิก
2. เทศบาลตำบลบ่อทอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา
11. องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา
13. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
94170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก

พื้นที่ : 231.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 82,105 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองเก่าวังพระยา ทหารกล้าขุนอิงคยุทธ อารามหลวงมุจลินทร์ สนามบินบ่อทอง ถิ่นของกุ้งกุลา

พิกัด
6°50′40″N 101°10′43″E

แผนที่อำเภอหนองจิกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ