เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตคลองสามวา เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ ฝั่งพระนคร เป็นเขตที่มีประชากรมากที่สุดของกรุงเทพมหานคร (209,120 คน ณ สิ้นปี 2565) สภาพโดยทั่วไปเป็นทุ่งนา พื้นที่เกษตรกรรม และเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนจำนวนมาก โดยมีคลองสามวาตัดผ่านกลางพื้นที่พร้อมคลองสาขาจำนวนมาก ทำให้เหมาะอย่างยิ่งต่อการทำเกษตรกรรมและการคมนาคมขนส่งมาตั้งแต่โบราณ

เดิมทีเขตคลองสามวามีชื่อว่าอำเภอคลองสามวา มณฑลกรุงเทพ และเคยอยู่ในฐานะอำเภอเมือง จังหวัดมีนบุรีมาก่อน ภายหลังเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงได้มีการยุบรวมจังหวัดมีนบุรีเข้ากับจังหวัดพระนคร โดยลดฐานะจังหวัดมีนบุรีลงเป็นอำเภอมีนบุรี และได้เปลี่ยนเป็นเขตมีนบุรีเมื่อจังหวัดพระนครยุบรวมกับจังหวัดธนบุรีพร้อมจัดตั้งจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครในภายหลัง

ต่อมาเขตมีนบุรีซึ่งมีพื้นที่ใหญ่มาก มีประชากรมากขึ้น ทำให้การบริหารราชการและการให้บริการประชาชนเริ่มไม่ทั่วถึง กระทรวงมหาดไทยจึงได้แยก 5 แขวงทางตอนเหนือออกมาตั้งเป็นเขตใหม่ โดยให้ชื่อว่าเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540ภาพแสดงที่ตั้งเขตคลองสามวา

ข้อมูลสำคัญของเขตคลองสามวา

พื้นที่ : 110.686 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 212,016 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : เมืองงามน้ำใส ท่องเที่ยวเพลินใจ แหล่งยิ่งใหญ่วัฒนธรรม

เขตคลองสามวา แบ่งการปกครองออกเป็น 5 แขวง ดังนี้

  • แขวงสามวาตะวันตก
  • แขวงสามวาตะวันออก
  • แขวงบางชัน
  • แขวงทรายกองดิน
  • แขวงทรายกองดินใต้

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตคลองสามวา เลขที่ 111 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ : 0 2548 0327

รหัสไปรษณีย์ : 10510

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตหนองจอก
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตมีนบุรี
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตคันนายาว เขตบางเขน และเขตสายไหม


แผนที่เขต
คลองสามวาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ