อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63180

โทรศัพท์ : 055 593 006

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวังเจ้า


การปกครอง : อำเภอวังเจ้า มี 3 ตำบล 28 หมู่บ้าน
1. ตำบลเชียงทอง
2. ตำบลประดาง
3. ตำบลนาโบสถ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวังเจ้า
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
63180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังเจ้า

พื้นที่ : 637.61 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 34,366 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ประตูสู่เมืองตาก หลายหลากวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจข้าวโพดลำไย น้ำตกสวยใสโป่งเป้า คลองวังเจ้าอุทยาน สวยตระการผ้าทอ

พิกัด
16°42′15″N 99°14′34″E

แผนที่อำเภอวังเจ้าความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ