อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

โทรศัพท์ : 045 492 036

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเขมราฐ


การปกครอง : อำเภอเขมราฐ มี 9 ตำบล 123 หมู่บ้าน
1. ตำบลเขมราฐ    มี 22 หมู่บ้าน
2. ตำบลขามป้อม    มี 17 หมู่บ้าน
3. ตำบลเจียด    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองผือ    มี 14 หมู่บ้าน
5. ตำบลนาแวง    มี 13 หมู่บ้าน
6. ตำบลแก้งเหนือ    มี 10 หมู่บ้าน
7. ตำบลหนองนกทา    มี 13 หมู่บ้าน
8. ตำบลหนองสิม    มี 10 หมู่บ้าน
9. ตำบลหัวนา    มี 16 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเขมราฐ
2. เทศบาลตำบลเทพวงศา
3. เทศบาลตำบลขามป้อม
4. เทศบาลตำบลหนองผือ
5. เทศบาลตำบลหัวนา
6. เทศบาลตำบลหนองนกทา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ

พื้นที่ : 526.75 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 82,826 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ต้นตำรับรำตังหวาย ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์น้ำใจงาม สุดเขตแดนสยาม มะขามหวานหลายหลาก กล้วยตากรสดี ประเพณีแห่เทียนพรรษา แข่งนาวาสองฝั่งโขง

พิกัด
16°2′24″N 105°12′24″E

แผนที่อำเภอเขมราฐความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ