อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

โทรศัพท์ : 056 251 410

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองบัว


การปกครอง : อำเภอหนองบัว มี 9 ตำบล 107 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองบัว    มี 20 หมู่บ้าน
2. ตำบลวังบ่อ    มี 16 หมู่บ้าน
3. ตำบลหนองกลับ    มี 15 หมู่บ้าน
4. ตำบลทุ่งทอง    มี 14 หมู่บ้าน
5. ตำบลธารทหาร    มี 9 หมู่บ้าน
6. ตำบลห้วยใหญ่    มี 6 หมู่บ้าน
7. ตำบลห้วยร่วม    มี 11 หมู่บ้าน
8. ตำบลห้วยถั่วเหนือ    มี 9 หมู่บ้าน
9. ตำบลห้วยถั่วใต้    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองบัว
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร
6. งค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
10. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
60110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว

พื้นที่ : 819.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 65,864 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว

พิกัด
15°33′24″N 100°4′24″E

แผนที่อำเภอหนองบัวความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ