อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอมะนัง หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130

โทรศัพท์ : 074 782 107

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอมะนัง


การปกครอง : อำเภอมะนัง มี 2 ตำบล 19 หมู่บ้าน
1. ตำบลนิคมพัฒนา
2. ตำบลปาล์มพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 2 แห่ง (2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
91130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ควนกาหลง

พื้นที่ : 207.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 18,554 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ยาง ปาล์มป่า ดารดาษ ราษฎร์รักสามัคคี ถิ่นนี้มะนัง

พิกัด
7°0′0″N 99°55′18″E

แผนที่อำเภอมะนังความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ