อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอไพรบึง หมู่ที่ 20 ถนนพยุห์-ขุนหาญ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180

โทรศัพท์ : 045 675 095

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอไพรบึง


การปกครอง : อำเภอไพรบึง มี 6 ตำบล 80 หมู่บ้าน
1. ตำบลไพรบึง
2. ตำบลสำโรงพลัน
3. ตำบลโนนปูน
4. ตำบลดินแดง
5. ตำบลสุขสวัสดิ์
6. ตำบลปราสาทเยอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลไพรบึง
2. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง

พื้นที่ : 266.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 47,368 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองล้านเป็ด เพชรพระธาตุ ปราสาทใหญ่ ไทยสี่เผ่า

พิกัด
14°44′54″N 104°21′42″E

แผนที่อำเภอไพรบึงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ