อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาแก เลขที่ 204 หมู่ที่ 4 ถนนมัธยมจันทร์ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130

โทรศัพท์ : 042 571 250

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาแก


การปกครอง : อำเภอนาแก มี 12 ตำบล 143 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาแก
2. ตำบลหนองบ่อ
3. ตำบลพระซอง
4. ตำบลนาเลียง
5. ตำบลหนองสังข์
6. ตำบลบ้านแก้ง
7. ตำบลนาคู่
8. ตำบลคำพี้
9. ตำบลพิมาน
10. ตำบลสีชมพู
11. ตำบลพุ่มแก
12. ตำบลก้านเหลือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาแก
2. เทศบาลตำบลพระซอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
48130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาแก

พื้นที่ : 523.04 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 76,663 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทุ่งนากว้างใหญ่ แนวไพรภูพาน เที่ยวดานสาวคอย ล่องลอยน้ำก่ำ ถ้ำพระเวสงามตา บูชาพระธาตุศรีคูณ

พิกัด
16°56′48″N 104°30′3″E

แผนที่อำเภอนาแกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ