อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ ถนนชยางกูร ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37120

โทรศัพท์ : 045 272 334

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอลืออำนาจ


การปกครอง : อำเภอลืออำนาจ มี 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน
1. ตำบลอำนาจ
2. ตำบลโคกกลาง
3. ตำบลเปือย
4. ตำบลดงมะยาง
5. ตำบลแมด
6. ตำบลไร่ขี
7. ตำบลดงบัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลอำนาจ
2. เทศบาลตำบลสามหนอง
3. เทศบาลตำบลเปือย
4. เทศบาลตำบลโคกกลาง
5. เทศบาลตำบลดงมะยาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแมด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
37000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ

พื้นที่ : 191.81 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 36,292 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระเจ้าใหญ่ลือชัย หลากหลายไหมขิด แหล่งผลิตชุดวอร์ม ดอกพะยอมโสภา เสมาพันปี ประเพณีบุญคูนลาน

พิกัด
15°42′6″N 104°38′42″E

แผนที่อำเภอลืออำนาจความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ