อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57150

โทรศัพท์ : 053 650 876

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเชียงแสน


การปกครอง : อำเภอเชียงแสน มี 6 ตำบล 70 หมู่บ้าน
1. ตำบลเวียง
2. ตำบลป่าสัก
3. ตำบลบ้านแซว
4. ตำบลศรีดอนมูล
5. ตำบลแม่เงิน
6. ตำบลโยนก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 2 องค์องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
2. เทศบาลตำบลเวียง
3. เทศบาลตำบลโยนก
4. เทศบาลตำบลบ้านแซว
5. เทศบาลตำบลแม่เงิน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่สาย รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ และแขวงบ่อแก้ว ประเทศ สปป.ลาว
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเชียงของ อำเภอดอยหลวง และอำเภอแม่จัน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงบ่อแก้ว ประเทศ สปป.ลาว และอำเภอเชียงของ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย

รหัสไปรษณีย์ 
57150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน

พื้นที่ : 554 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 55,677 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นอมตะ พระเชียงแสน แดนสามเหลี่ยม เยี่ยมน้ำโขง จรรโลงศิลปะ

พิกัด
20°16′30″N 100°5′18″E

แผนที่อำเภอเชียงแสนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ