อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสารภี เลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ : 053 321 253

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสารภี


การปกครอง : อำเภอสารภี มี 12 ตำบล 106 หมู่บ้าน
1. ตำบลสารภี    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลยางเนิ้ง    มี 7 หมู่บ้าน
3. ตำบลชมภู    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลไชยสถาน    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลขัวมุง    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลหนองแฝก    มี 9 หมู่บ้าน
7. ตำบลหนองผึ้ง    มี 8 หมู่บ้าน
8. ตำบลท่ากว้าง    มี 7 หมู่บ้าน
9. ตำบลดอนแก้ว    มี 7 หมู่บ้าน
10. ตำบลท่าวังตาล    มี 13 หมู่บ้าน
11. ตำบลสันทราย    มี 12 หมู่บ้าน
12. ตำบลป่าบง    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (12 เทศบาลตำบล)
1. เทศบาลตำบลสารภี
2. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
3. เทศบาลตำบลชมภู
4. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
5. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์
6. เทศบาลตำบลไชยสถาน
7. เทศบาลตำบลหนองแฝก
8. เทศบาลตำบลท่ากว้าง
9. เทศบาลตำบลท่าวังตาล
10. เทศบาลตำบลขัวมุง
11. เทศบาลตำบลดอนแก้ว
12. เทศบาลตำบลป่าบง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สารภี

พื้นที่ : 97.45 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 88,352 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ต้นยางใหญ่ ลำไยหวาน เมืองโบราณเวียงกุมกาม พระนอนบวรงาม เชิดชูนามสารภี

แผนที่อำเภอสารภีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ