อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-โป่งมอญ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250

โทรศัพท์ : 053 778 002

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่ลาว


การปกครอง : อำเภอแม่ลาว มี 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน
1. ตำบลป่าก่อดำ
2. ตำบลดงมะดะ
3. ตำบลจอมหมอกแก้ว
4. ตำบลบัวสลี
5. ตำบลโป่งแพร่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่ลาว
2. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
3. เทศบาลตำบลดงมะดะ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
57250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว
57000    เฉพาะตำบลโป่งแพร่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย

พื้นที่ : 406 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 30,665 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แม่น้ำลาวคู่บ้าน ห้วยส้านพลับพลาคู่เมือง พระธาตุจอมหมอกแก้วลือเลื่อง นามประเทืองแผ่นดินทอง

พิกัด
19°47′24″N 99°41′59″E

แผนที่อำเภอแม่ลาวSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...