อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ ถนนท่าอุเทน-กุสุมาลย์ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190

โทรศัพท์ : 042 595 048

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโพนสวรรค์


การปกครอง : อำเภอโพนสวรรค์ มี 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน
1. ตำบลโพนสวรรค์
2. ตำบลนาใน
3. ตำบลนาหัวบ่อ
4. ตำบลโพนจาน
5. ตำบลนาขมิ้น
6. ตำบลบ้านค้อ
7. ตำบลโพนบก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
48190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพนสวรรค์

พื้นที่ : 718.66 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 57,998 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งข้าวพันธุ์ดี คนมีน้ำใจ เรือไฟตระการตา นำหน้าประชาธิปไตย รวมไทโพนสวรรค์

พิกัด
17°27′23″N 104°28′7″E

แผนที่อำเภอโพนสวรรค์SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...