อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอภูเขียว ถนนภูเขียว-ชุมแพ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : 044 861 000

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอภูเขียว


การปกครอง : อำเภอภูเขียว มี 11 ตำบล 155 หมู่บ้าน
1. ตำบลผักปัง
2. ตำบลกุดยม
3. ตำบลหนองคอนไทย
4. ตำบลบ้านดอน
5. ตำบลหนองตูม
6. ตำบลธาตุทอง
7. ตำบลโอโล
8. ตำบลโคกสะอาด
9. ตำบลบ้านเพชร
10. ตำบลบ้านแก้ง
11. ตำบลกวางโจน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลภูเขียว
2. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
3. เทศบาลตำบลธาตุทอง
4. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
9. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม
11. องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
36110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว

พื้นที่ : 801.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 120,156 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ภูเขียวเมืองแห่งศาลาพันห้อง หนองน้ำใหญ่ ไม้ตะโกงามล้ำ หม่ำเลิศรสผ้าขิดสดสวย ร่ำรวยอ้อยหวาน

พิกัด
16°22′35″N 102°7′43″E

แผนที่อำเภอภูเขียวความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ