อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง หมู่ที่ 5 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056 293 195

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอชุมตาบง


การปกครอง : อำเภอชุมตาบง มี 2 ตำบล 23 หมู่บ้าน
1. ตำบลชุมตาบง    มี 12 หมู่บ้าน
2. ตำบลปางสวรรค์    มี 11 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 2 แห่ง (2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
60150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว

พื้นที่ : 379 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 17,970 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนเกษตรกรรม วัฒนธรรมผสมผสาน คลองโพธิ์ไหลผ่าน มหัศจรรย์หินเหิน

พิกัด
15°37′54″N 99°33′10″E

แผนที่อำเภอชุมตาบงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ