อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเต่างอย หมู่ที่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260

โทรศัพท์ : 042 761 018

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเต่างอย


การปกครอง : อำเภอเต่างอย มี 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน
1. ตำบลเต่างอย
2. ตำบลจันทร์เพ็ญ
3. ตำบลบึงทวาย
4. ตำบลนาตาล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
47260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เต่างอย

พื้นที่ : 328.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 24,351 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ต้นยางยักษ์หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง

พิกัด
16°59′48″N 104°10′0″E

แผนที่อำเภอเต่างอยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ