อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพระพรหม หมู่ที่ 7 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075 378 331

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพระพรหม


การปกครอง : อําเภอพระพรหม มี 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาพรุ
2. ตำบลช้างซ้าย
3. ตำบลนาสาร
4. ตำบลท้ายสำเภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาสาร
2. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช

พื้นที่ : 148 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 44,653 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ผ้ายกประดิษฐ์ ผลิตจักสาน พื้นบ้านข้าวหลาม งดงามมหาวิทยาลัย มะนาวไข่พันธุ์ดี

พิกัด
8°20′18″N 99°54′6″E

แผนที่อําเภอพระพรหม
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ