อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอถลาง เลขที่ 357 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ : 076 311 046

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอถลาง

การปกครอง : อำเภอถลาง มี 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน
1. ตำบลเทพกระษัตรี    มี 11 หมู่บ้าน
2. ตำบลศรีสุนทร    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลเชิงทะเล    มี 6 หมู่บ้าน
4. ตำบลป่าคลอก    มี 9 หมู่บ้าน
5. ตำบลไม้ขาว    มี 7 หมู่บ้าน
6. ตำบลสาคู    มี 5 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเชิงทะเล
2. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
3. เทศบาลตำบลศรีสุนทร
4. เทศบาลตำบลป่าคลอก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
7. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
83110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ถลาง

พื้นที่ : 252.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 111,861 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติเลิศล้ำ ฟื้นฟูวัฒนธรรม สังคมสันติสุข

พิกัด
8°1′54″N 98°20′0″E

แผนที่อำเภอถลางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ