อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี ถนนกลางเมือง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043 289 720

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอมัญจาคีรี


การปกครอง : อำเภอมัญจาคีรี มี 8 ตำบล 118 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองแปน
2. ตำบลโพนเพ็ก
3. ตำบลท่าศาลา
4. ตำบลกุดเค้า
5. ตำบลนางาม
6. ตำบลสวนหม่อน
7. ตำบลนาข่า
8. ตำบลคำแคน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลมัญจาคีรี
2. เทศบาลตำบลนาข่า
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี

พื้นที่ : 735.83 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 70,137 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
มัญจาคีรีนามเมืองเก่า บึงกุดเค้าคู่เมืองบ้าน นมัสการหลวงปู่โสหลวงปู่ผาง ตลาดกลางที่นอนหมอน แสนออนซอนดอนเต่า งามลำเนาเขาภูเม็ง เล็งชมกล้วยไม้ป่าบาน โบราณสถานโนนศิลาเลข สิมชั้นเอกวัดสระทอง น้ำตกเนืองนองห้วยเข ผ้าฝ้ายผ้าไหมสุดเก๋หนองหญ้าปล้อง เกียรติก้องเหรียญเงินยกน้ำหนักโอลิมปิก

พิกัด
16°7′36″N 102°32′32″E

แผนที่อำเภอมัญจาคีรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ