อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ที่ว่าการอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอส่องดาว หมู่ที่ 9 ถนนบ้านต้าย-ดอนส้มโฮง ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190

โทรศัพท์ : 042 786 034

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอส่องดาว


การปกครอง : อำเภอส่องดาว มี 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน
1. ตำบลส่องดาว
2. ตำบลปทุมวาปี
3. ตำบลท่าศิลา
4. ตำบลวัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (5 เทศบาลตำบล)
1. เทศบาลตำบลส่องดาว
2. เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง
3. เทศบาลตำบลวัฒนา
4. เทศบาลตำบลท่าศิลา
5. เทศบาลตำบลปทุมวาปี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
47190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว

พื้นที่ : 317.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 34,508 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระมุจลินท์ล้ำค่า งามสง่าพิพิธภัณฑ์ เก้าชั้นน้ำตก ผาน้ำโจ้กตระการตา สูงค่าผาผักหวาน

พิกัด
17°20′6″N 103°27′48″E

แผนที่อำเภอส่องดาว