อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210

โทรศัพท์ : 044 641 299

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองกี่


การปกครอง : อำเภอหนองกี่ มี 10 ตำบล 108 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองกี่
2. ตำบลท่าโพธิ์ชัย
3. ตำบลทุ่งกระเต็น
4. ตำบลเย้ยปราสาท
5. ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
6. ตำบลเมืองไผ่
7. ตำบลโคกสูง
8. ตำบลดอนอะราง
9. ตำบลบุกระสัง
10. ตำบลโคกสว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองกี่
2. เทศบาลตำบลดอนอะราง
3. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่

พื้นที่ : 385 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 70,483 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นมวยดัง ไก่ย่างรสดี มากมีผ้าไหม หลากหลายวัฒนธรรม ธรรมชาติเลิศล้ำเขื่อนห้วยยางและทุ่งกระเต็น

พิกัด
14°41′18″N 102°32′0″E

แผนที่อำเภอหนองกี่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ