อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพาน ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

โทรศัพท์ : 053 721 495

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพาน


การปกครอง : อำเภอพาน มี 15 ตำบล 231 หมู่บ้าน
1. ตำบลเมืองพาน
2. ตำบลสันมะเค็ด
3. ตำบลแม่อ้อ
4. ตำบลทานตะวัน
5. ตำบลธารทอง
6. ตำบลเวียงห้าว
7. ตำบลสันติสุข
8. ตำบลแม่เย็น
9. ตำบลดอยงาม
10. ตำบลสันกลาง
11. ตำบลหัวง้ม
12. ตำบลทรายขาว
13. ตำบลเจริญเมือง
14. ตำบลม่วงคำ
15. ตำบลป่าหุ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 14 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเมืองพาน
2. เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
11. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม
13. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
14. องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
57120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พาน
57250    เฉพาะตำบลธารทอง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว
57280    เฉพาะตำบลแม่เย็น ตำบลทานตะวัน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่เย็น

พื้นที่ : 1,023 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 118,350 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุจอมแว่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตลำไย ถ้ำ​ผา​โขงงามสดใส เลื่องลือไกลถิ่นข้าวสาร งามตระการพระธาตุสามดวง​ ​เที่ยวดอยหลวงน้ำตกปูแกง

พิกัด
19°33′14″N 99°44′26″E

แผนที่อำเภอพานความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ