อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ที่ว่าการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคำชะอี หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110

โทรศัพท์ : 042 691 091

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคำชะอี


การปกครอง : อำเภอคำชะอี มี 9 ตำบล 88 หมู่บ้าน
1. ตำบลคำชะอี
2. ตำบลน้ำเที่ยง
3. ตำบลบ้านซ่ง
4. ตำบลคำบก
5. ตำบลหนองเอี่ยน
6. ตำบลเหล่าสร้างถ่อ
7. ตำบลบ้านค้อ
8. ตำบลโพนงาม
9. ตำบลบ้านเหล่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคำชะอี
2. องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี
3. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
49110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี

พื้นที่ : 645.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 46,915 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กลองโบราณ วัฒนธรรมลือเลื่อง เมืองแห่งขุนเขา สาวภูไทคำชะอี

พิกัด
16°34′36″N 104°25′12″E

แผนที่อำเภอคำชะอี