จังหวัดสระแก้ว มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดสระแก้ว มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดสระแก้ว มี 9 อำเภอ 59 ตำบล 731 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดสระแก้ว มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสระแก้ว
2. อำเภอคลองหาด
3. อำเภอตาพระยา
4. อำเภอวังน้ำเย็น
5. อำเภอวัฒนานคร
6. อำเภออรัญประเทศ
7. อำเภอเขาฉกรรจ์
8. อำเภอโคกสูง
9. อำเภอวังสมบูรณ์อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม
โบราณสถานเก่าแก่ของจังหวัดสระแก้ว


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดสระแก้ว มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสระแก้ว มี 8 ตำบล 122 หมู่บ้าน

 • ตำบลสระแก้ว
 • ตำบลสระขวัญ
 • ตำบลศาลาลำดวน
 • ตำบลหนองบอน
 • ตำบลบ้านแก้ง
 • ตำบลท่าเกษม
 • ตำบลโคกปี่ฆ้อง
 • ตำบลท่าแยก
2. อำเภอคลองหาด มี 7 ตำบล 69 หมู่บ้าน
 • ตำบลคลองหาด
 • ตำบลไทรทอง
 • ตำบลไทยอุดม
 • ตำบลเบญจขร
 • ตำบลซับมะกรูด
 • ตำบลคลองไก่เถื่อน
 • ตำบลไทรเดี่ยว
3. อำเภอตาพระยา มี 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน
 • ตำบลตาพระยา
 • ตำบลทัพไทย
 • ตำบลทัพเสด็จ
 • ตำบลโคคลาน
 • ตำบลทัพราช
4. อำเภอวังน้ำเย็น มี 4 ตำบล 84 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังน้ำเย็น
 • ตำบลคลองหินปูน
 • ตำบลตาหลังใน
 • ตำบลทุ่งมหาเจริญ
5. อำเภอวัฒนานคร มี 11 ตำบล 115 หมู่บ้าน
 • ตำบลวัฒนานคร
 • ตำบลห้วยโจด
 • ตำบลท่าเกวียน
 • ตำบลหนองตะเคียนบอน
 • ตำบลผักขะ
 • ตำบลหนองหมากฝ้าย
 • ตำบลโนนหมากเค็ง
 • ตำบลแซร์ออ
 • ตำบลหนองน้ำใส
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลช่องกุ่ม
6. อำเภออรัญประเทศ มี 13 ตำบล 114 หมู่บ้าน
 • ตำบลอรัญประเทศ
 • ตำบลฟากห้วย
 • ตำบลบ้านด่าน
 • ตำบลป่าไร่
 • ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
 • ตำบลคลองทับจันทร์
 • ตำบลเมืองไผ่
 • ตำบลหนองสังข์
 • ตำบลหันทราย
 • ตำบลผ่านศึก
 • ตำบลคลองน้ำใส
 • ตำบลทับพริก
 • ตำบลท่าข้าม
7. อำเภอเขาฉกรรจ์ มี 4 ตำบล 71 หมู่บ้าน
 • ตำบลเขาฉกรรจ์
 • ตำบลพระเพลิง
 • ตำบลเขาสามสิบ
 • ตำบลหนองหว้า
8. อำเภอโคกสูง มี 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน
 • ตำบลโคกสูง
 • ตำบลโนนหมากมุ่น
 • ตำบลหนองม่วง
 • ตำบลหนองแวง
9. อำเภอวังสมบูรณ์ มี 3 ตำบล 48 หมู่บ้าน

 • ตำบลวังสมบูรณ์
 • ตำบลวังทอง
 • ตำบลวังใหม่

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติปางสีดา
 • อุทยานแห่งชาติตาพระยา

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขตสระแก้ว
 • วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
 • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาอรัญประเทศ
 • ห้างโลตัส สาขาวังน้ำเย็น
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสระแก้ว
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอรัญประเทศ
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวังน้ำเย็น
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาสระแก้วภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดสระแก้ว

เกร็ดความรู้จังหวัดสระแก้ว

ภาค : ภาคตะวันออก
พื้นที่ : 7,195.436 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 562,902 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 78.23 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกแก้ว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นมะขามป้อม
อักษรย่อ : สก, SKW
อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 8 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 2 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : -
พื้นที่ป่า : 941,095.07 ไร่ (22.04% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : -
อุทยานประวัติศาสตร์ : 1 แห่ง (อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม)
มรดกโลก : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติตาพระยา ในนาม กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 27000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037 421 135


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ