อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเชียงของ เลขที่ 122 หมู่ที่ 12 ถนนสายกลาง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

โทรศัพท์ : 053 791 351

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเชียงของ


การปกครอง : อำเภอเชียงของ มี 7 ตำบล 102 หมู่บ้าน
1. ตำบลเวียง
2. ตำบลริมโขง
3. ตำบลบุญเรือง
4. ตำบลศรีดอนชัย
5. ตำบลครึ่ง
6. ตำบลห้วยซ้อ
7. ตำบลสถาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (7 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
2. เทศบาลตำบลเวียง
3. เทศบาลตำบลบุญเรือง
4. เทศบาลตำบลสถาน
5. เทศบาลตำบลครึ่ง
6. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
7. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
57140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ

พื้นที่ : 836.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 63,225 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อเพชรคู่เมือง ลือเลื่องปลาบึกหาดไคร้ แหล่งผ้าทอน้ำไหล ประตูใหม่อินโดจีน

พิกัด
20°15′36″N 100°24′24″E

แผนที่อำเภอเชียงของเกร็ดความรู้อำเภอเชียงของ
- อำเภอเชียงของเป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ