อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพระประแดง ถนนนครเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 0 2464 3450

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพระประแดง


การปกครอง : อำเภอพระประแดง มี 15 ตำบล 67 หมู่บ้าน
1. ตำบลตลาด
2. ตำบลสำโรง
3. ตำบลสำโรงใต้
4. ตำบลสำโรงกลาง
5. ตำบลบางพึ่ง
6. ตำบลบางจาก
7. ตำบลบางครุ
8. ตำบลบางหัวเสือ
9. ตำบลบางกะเจ้า
10. ตำบลบางน้ำผึ้ง
11. ตำบลบางหญ้าแพรก
12. ตำบลบางกระสอบ
13. ตำบลบางยอ
14. ตำบลบางกอบัว
15. ตำบลทรงคนอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (3 เทศบาลเมือง, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองพระประแดง
2. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
3. เทศบาลเมืองลัดหลวง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
10130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง

พื้นที่ : 73.37 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 187,027 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ป้อมแผลงไฟฟ้า ราชานุสาวรีย์ ประเพณีสงกรานต์ หมู่บ้านชาวมอญ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ งามตระการวัดหลวง มะม่วงน้ำดอกไม้ ติดใจข้าวเม่าทอด สุดยอดกะละแม

พิกัด
13°39′30″N 100°32′2″E

แผนที่อำเภอพระประแดงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ