อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนามน หมู่ที่ 3 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

โทรศัพท์ : 043 867 037

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนามน

การปกครอง : อำเภอนามน มี 5 ตำบล 67 หมู่บ้าน
1. ตำบลนามน
2. ตำบลยอดแกง
3. ตำบลสงเปลือย
4. ตำบลหลักเหลี่ยม
5. ตำบลหนองบัว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

  1. เทศบาลตำบลนามน
  2. เทศบาลตำบลสงเปลือย
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลนามน
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม
  6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
46230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นามน

พื้นที่ : 245.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 36,497 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ราชภัฏโอ่อ่า อ่างมโนราห์กลางดง ลอยกระทงหนองคอนเตรียม ดินดีเยี่ยมหนองดินจี่ ผ้ามัดหมี่หนองบัวใน ห้วยหนองใหญ่แหล่งประมง

พิกัด
16°34′31″N 103°47′12″E

แผนที่อำเภอนามนความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ