อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย เลขที่ 500 หมู่ที่ 9 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 044 964 003

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอลำทะเมนชัย


การปกครอง : อำเภอลำทะเมนชัย มี 4 ตำบล 59 หมู่บ้าน
1. ตำบลขุย    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลบ้านยาง    มี 17 หมู่บ้าน
3. ตำบลช่องแมว    มี 22 หมู่บ้าน
4. ตำบลไพล    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (5 เทศบาลตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองบัววง
2. เทศบาลตำบลขุย
3. เทศบาลตำบลบ้านยาง
4. เทศบาลตำบลช่องแมว
5. เทศบาลตำบลไพล

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง

พื้นที่ : 308.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 32,704 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นคนดี มากมีแตงโมหวาน กล่าวขานเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หลายหลากชวนชม รื่นรมย์ลำทะเมนชัย ถิ่นแดนไกลชายแดนตะวันออกโคราช

พิกัด
15°21′12″N 102°55′6″E

แผนที่อำเภอลำทะเมนชัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ